Orgonite - Sức khỏe dưỡng sinh

Các thiết bị orgonite hỗ trợ cho việc chăm sóc cơ thể và bảo vệ sức khỏe mỗi người. Và hiểu rằng xác thân này là khí cụ bình an, biểu lộ mọi sự kỳ diệu của vũ trụ này và đồng sáng tạo cuộc sống