Orgonite - Cộng đồng, Môi trường & Mẹ Trái Đất

“Mẹ trái đất sẽ chịu đựng được bao lâu với đứa con hư này?” Vậy mà mẹ vẫn ngậm đắng nuốt cay về những người con bất hiếu, rồi hiền hòa nhận vào lòng mình những lỗi lầm của đứa con thơ dại. Nước mắt mẹ đã rơi bởi những thành quả và điều tệ hại của đứa con “lắm tài, nhiều tật” này.