Orgonite - Chiêm tinh học/ Astrology/ Zodiac

Chiêm tinh học chủ yếu dựa trên vành đai xung quanh đường đi của Mặt Trời, được gọi là vòng hoàng đạo, chia ra 12 phần bằng nhau, mỗi phần là mỗi cung hoàng đạo, mỗi cung có ảnh hưởng và đặc điểm riêng. Đây là một chu trình mà ai cũng sẽ trực tiếp trải qua từ lúc mới sinh ra, từ sự khởi đầu của Bạch Dương đến Song Ngư.