Orgonite - Hàn gắn & Chữa lành

Rei có nghĩa là "Trí tuệ của vũ trụ hay Năng lượng cao hơn" và Ki là "năng lực cuộc sống". Vì vậy, Reiki thực sự là "sức sống của đạo đức được hướng dẫn về mặt tinh thần"

 • Chữa lành reiki

  Chữa lành reiki

  Orgonite - Chữa lành

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • Làm sạch hào quang, cân bằng cảm xúc

  Làm sạch hào quang, cân bằng cảm xúc

  Làm sạch hào quang, cân bằng cảm xúc

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • Thanh lọc luân xa

  Thanh lọc luân xa

  Hệ thống luân xa là những trung tâm năng lượng nằm theo trục dọc của cơ thể, nơi mà dòng năng lượng luân chuyển qua, nó ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của con người. Đạt được sự cân bằng giữa các luân xa và làm việc để giải phóng tắc nghẽn cho những điểm năng lượng này cho phép dòng năng lượng chảy dễ dàng, cho một cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng và giác ngộ.

  0 Sản phẩm 0 lượt xem

 • Hình học thiêng & Tỉ lệ vàng

  Hình học thiêng & Tỉ lệ vàng

  Mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo nên từ các khuôn mẫu hình học (pattern) quan trọng và thiêng liêng nào đó. Với niềm tin rằng Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ trong hình học thiêng liêng từ vi mô đến vĩ mô. Hình học thiêng mang ý nghĩa tượng trưng và thiêng liêng cho hình dạng hình học nhất định và tỷ lệ vàng. Platonic Solid là chìa khóa năng lượng của các hình học thiêng, để tiếp cận sự khôn ngoan và hướng dẫn tinh thần.

  6 Sản phẩm 148 lượt xem