Orgonite - Cân bằng & Thanh lọc luân xa

Hệ thống luân xa là những trung tâm năng lượng nằm theo trục dọc của cơ thể, nơi mà dòng năng lượng luân chuyển qua, nó ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của con người. Đạt được sự cân bằng giữa các luân xa và làm việc để giải phóng tắc nghẽn cho những điểm năng lượng này cho phép dòng năng lượng chảy dễ dàng, cho một cuộc sống khỏe mạnh, cân bằng và giác ngộ.