Orgonite - Hình học thiêng & Tỉ lệ vàng

Mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo nên từ các khuôn mẫu hình học (pattern) quan trọng và thiêng liêng nào đó. Với niềm tin rằng Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ trong hình học thiêng liêng từ vi mô đến vĩ mô. Hình học thiêng mang ý nghĩa tượng trưng và thiêng liêng cho hình dạng hình học nhất định và tỷ lệ vàng. Platonic Solid là chìa khóa năng lượng của các hình học thiêng, để tiếp cận sự khôn ngoan và hướng dẫn tinh thần.