Orgonite - Phòng vệ tâm linh

Sản phẩm orgonite bảo vệ cá nhân, như tấm khiên bảo vệ và trung hòa những năng lượng tiêu cực có hại. Đồng thời nó cũng tăng cường hào quang.